David Johansson påbörjar sin anställning som biträdande jurist hos WETTERBERG

David påbörjar sin anställning som biträdande jurist hos WETTERBERG den 1 februari 2018 efter att ha avlagt juris kandidatexamen vid Uppsala Universitet.

David har skrivit en uppsats om: Rätten att bli bortglömd enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR); The right to be forgotten according to the general data protection regulation (GDPR).

David kommer att arbeta med WETTERBERGs klienter men med ett huvudsakligt fokus mot GDPR under 2018 på grund av den stora efterfrågan inom detta område.

____ 

David begins as an associate lawyer at WETTERBERG on February the 1, 2018 after graduating with a law degree at Uppsala University.

David has written an essay on: The right to be forgotten under the General Data Protection Ordinance - GDPR.

David will work with WETTERBERG clients but with a main focus on GDPR in 2018 due to the high demand in this area.

_____

Läs gärna Davids uppsats genom att klicka på denna text.

David.png

David at the office at Hamngatan 15