Vi välkomnar vår nya praktikant!

Idag välkomnar vi vår nya praktikant, Isak!

Isak går sista terminen på juristutbildningen på Stockholms Universitet och skriver sin uppsats om nätneutralitet.

Isak är mycket intresserad av IT rätt och kommer att vara involverad i advokatfirmans arbete rörande IT-rätt.

Isak.JPG