JURISTER

 

Dag Wetterberg, advokat

Photo by ajr_images/iStock / Getty Images
Photo by ajr_images/iStock / Getty Images

Erfarenheter

  • Grundare av Wetterberg Advokatbyrå                                                                                   
  • Advokat och partner på Magnusson Advokatbyrå                                                                  
  • Chefsjurist på Bonnierförlagen
  • Verksamhetschef på ALIS, Administration av Litterära Rättigheter i Sverige
  • Advokat och delägare på LEGIO Advokatfirma

Publikationer

 

David Johansson, biträdande jurist

Photo by Minerva Studio/iStock / Getty Images
Photo by Minerva Studio/iStock / Getty Images
 

KONTOR     

Hamngatan 15, Stockholm                   

Postadress: Box 16 422, 103 27 Stockholm