VAD VI GÖR: Affärsjuridik

Photo by  Helloquence  on  Unsplash

Photo by Helloquence on Unsplash

 
 

Affärsjuridik

 

WETTERBERG har lång erfarenhet av att upprätta, tolka och förhandla affärsjuridiska avtal. 

Vi kan bland annat hjälpa er att upprätta (ej uttömmande):

- Överlåtelseavtal vid försäljning och/eller köp av företag (SPA);

- IT avtal;

- Leverantörsavtal;

- Licensavtal;

- Samarbetsavtal;

- Förlikningsavtal;

- Sekretessförbindelser.

Affärsjuridiken är ständigt under förändring inte minst på grund av digitaliseringen. Vi är vana att ta höjd för detta och har en helikoptersyn när det gäller dessa utmaningar.