NY KURS: Dataskyddsförordningen - förstå och tillämpa i praktiken

Source: https://kompetens.far.se/utbildning/datask...

Upphovsrätt, internet och länkning - BUS-målet, vad handlar det om?

Source: http://www.dagensjuridik.se/2017/07/upphov...

Ny dataskyddslag - höga sanktionsavgifter

Dataskyddsutredningens övergripande uppdrag har varit att föreslå en ny nationell reglering som på ett generellt plan kompletterar dataskyddsförordningen. Utredningen föreslår att personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen ska upphävas och att de kompletterande bestämmelser som är av generell karaktär samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd. Den nya lagen kallas dataskyddslagen.

I uppdraget har det inte ingått att se över de så kallade registerförfattningarna eller annan sektorsspecifik reglering om behandling av personuppgifter. Det har heller inte ingått i uppdraget att analysera eller beskriva vilka förändringar som dataskyddsförordningen i sig innebär. Det är därmed bara ett fåtal av alla de frågor som regleras i dataskyddsförordningen som behandlas eller ens nämns i detta betänkande.

Utredningen har, inom ramen för uppdraget, strävat efter att den personuppgiftsbehandling som är tillåten i dag i möjligaste mån ska kunna fortsätta. Arbetet har alltså inte syftat till att vare sig utvidga eller inskränka möjligheterna till behandling av personuppgifter, annat än då dataskyddsförordningen kräver en sådan förändring.

WETTERBERG Advokatbyrå söker studenter för uppsatspraktik

WETTERBERG Advokatbyrå är en nystartad advokatbyrå (januari 2017) inriktad på affärsjuridik med specialisering inom immaterialrätt, it- rätt, integritet (PuL och EU:s - dataskyddsförordning, GDPR), marknadsrätt, yttrandefrihet samt processer inom dessa rättsområden.

Under hösten 2017 erbjuder vi dig möjligheten att kombinera ditt examensarbete eller uppsatsskrivande med praktik hos oss under tio veckor på heltid. Vi ser en stor efterfrågan rörande rådgivning inom GDPR (EU:s nya dataskyddsreform) och tar gärna emot en student som är speciellt intresserad av detta område.

Arbetsuppgifterna innefattar bl. a att göra rättsutredningar, analysera svårare rättsliga frågeställningar och att upprätta avtalsutkast.

Vidare har du en egen fadder som fungerar som stöd både vad gäller arbetet och det sociala. Vi söker dig som:

· Har stort intresse och engagemang för affärsjuridik;

· Är nyfiken och vill lära av kollegor och utvecklas, samtidigt som det är viktigt för dig att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper;

· Är målinriktad och alltid siktar på att leverera resultat av högsta kvalitet;

· Känner stort ansvar och har en stor initiativförmåga;

· Trivs att arbeta såväl självständigt som i team;

· Befinner dig i slutskedet av dina studier på juristprogrammet;

· Har mycket goda akademiska studieresultat;

· Obehindrat talar och skriver svenska och engelska.

Vi kan erbjuda dig en inspirerande och utmanade praktik på firman med värdefulla erfarenheter och kontakter för en framtid inom affärsjuridik.

WETTERBERG sitter i ett trevligt centralt kontor och har kontorsgemenskap med Denovo Advokatbyrå (med 13 jurister) på Hamngatan 15 i Stockholm.

Ansökan

Urval och intervjuer sker löpande. Maila därför din ansökan till dag@wetterberg-advokat.se snarast dock senast den 7 juni genom att bifoga CV, personligt brev, betyg och eventuella arbetsintyg.

Dag Wetterberg undervisar på IT-rättskursen på Stockholms Universitet

Inför en fullsatt föreläsningssal (30 studenter som går specialkursen i IT- rätt) undervisade Dag Wetterberg i "Yttrandefriheten och dess utmaningar i den digitala miljön". Undervisningen gjordes i seminarieform och en hel del intressanta diskussioner fördes. Det är uppenbart att dagens studenter tycker att det är märkligt med två yttrandefrihetsgrundlagar  (TF & YGL) som är teknikberoende.  

För den som vill ha bilderna från föreläsningen är det bara att höra av sig.  

MEDIERÄTT. Kurs med Dag Wetterberg & Mårten Schultz

11 oktober 2017

Välkommen till en dag helt tillägnad medierätten där du uppdateras på det senaste inom detta spännande och ständigt aktuella ämne.          

Du guidas under dagen av advokat Dag Wetterberg och professor Mårten Schultz genom fem block som består av yttrandefrihet, personlig integritet, det straff- och skadeståndsrättsliga skyddet mot integritetskränkningar, särskilt på Internet och upphovsrätt. Slutligen håller vi ett seminarium där dagens frågor samlas upp och diskuteras.

Tanken är att det skall finnas utrymme för frågor och reflektion varför du kan ta med dig just dina specifika frågor och funderingar vilka behandlas i ett seminariepass under kursens slut.

Smygfotografering och marknadsföring

Vi tar mängder av bilder för att förstärka och förmedla vårt budskap på internet. Men får vi använda bilderna? Det kan röra sig om bilder från ett vernissage, foto på ett snyggt skyltfönster eller i ett bildgalleri från en kundevent. Vi publicerade tidigare på Dagensanalys en del artiklar kring fotografering, publicering och bilddelning på sociala medier och ämnet verkar fortfarande väcka stort intresse.

 

Dag Wetterberg ger ut "Medierätt : en handbok"

Boken tar upp de centrala rättsområdena inom mediejuridiken som yttrandefrihet, personlig integritet och upphovsrätt. Den belyser även vissa speciella frågeställningar i varumärkesrätten och marknadsrätten vilka knyter an till medierätten.
Boken kan användas som studentlitteratur i medierätt på Sveriges olika jurist- och journalistutbildningar. Den lämpar sig även som läromedel på gymnasieutbildningar med juridisk inriktning.
Yrkesverksamma jurister kan finna glädje i verket som en följeslagare i de många teoretiska och praktiska frågor som uppstår inom medierätten.
"Medierätt - en handbok" är dessutom en perfekt handbok för anställda på bland annat reklambyråer, tidningsredaktioner, skivbolag, tv- och filmbolag samt bok- och musikförlag.

Boken är utgiven på Wolters Kluwer och kan till exempel köpas på Adlibris.