VAD VI GÖR: Immaterialrätt

 
 

Immaterialrätt

 

Upphovsrätt
Upphovsrätten skyddar både ideella och ekonomiska värden. För att ett verk ska skyddas upphovsrättsligt krävs det att det är resultatet av en individuell andligt skapande verksamhet. Medan den ideella rätten skyddar upphovsmannens rätt att namnges samt att delta i de sammanhang han eller hon finner lämpliga, så ger den ekonomiska rätten upphovsmän och medieföretag en ensamrätt att upplåta sina verk och därmed få ekonomisk utkomst.

Den som har skapat ett verk som är originellt erhåller en ekonomisk rätt samt en ideell rätt innebärande att han eller hon som upphovsman kan njuta de ekonomiska frukterna av sitt skapande och samtidigt bli namngiven och vara med i de sammanhang som han eller hon finner lämpliga.

WETTERBERG har arbetat med upphovsrättsliga ärenden och rättstvister sedan 90-talet och har företrätt allt från och Nordens största mediekoncerner till enskilda upphovsmän. Vi kan hjälpa er i alla skeden och problemställningar rörande upphovsätt.

Varumärkesrätt, patenträtt och design
Medan upphovsrätten skyddar litterära eller konstnärliga verk skyddar varumärket alla tecken som kan återges grafiskt; särskilt ord, inbegripet personnamn samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning. Exempel på kända varumärken är Coco Cola, Ikea och Google. Löfbergs Lila är ett känt svenskt varumärke som har lyckats få ett skydd för sin lila färg. Ensamrätten till ett varumärke innebär att endast varumärkesinnehavaren får använda sig av det registrerade eller inarbetade varumärket i näringsverksamhet.

Ett patent skyddar en uppfinning som kan tillgodogöras industriellt medan design skyddar en produkts eller produktdels utseende, som bestäms av själva produktens detaljer eller av detaljer i produktens utsmyckning särskilt vad gäller linjer, konturer, färger, former, ytstrukturer eller material.

Till skillnad från upphovsrättsliga verk kan varumärken, patent och design registreras hos Patent- och registreringsverket, PRV.

WETTERBERG kan hjälpa er organisation att registrera varumärken samt söka patent och design. För det fall ni hamnar i en tvist kan vi företräda er i domstol (se Kommersiella tvister).