VAD VI GÖR: Kommersiella tvister

Photo by  CloudVisual  on  Unsplash

Photo by CloudVisual on Unsplash

 
 

Kommersiella tvister

WETTERBERG har företrätt parter i domstol sedan 90-talet och stor vana  vid såväl utomrättsliga tvister som tvister vid domstol. 

Genom vår förhandlingsvana samt vår möjlighet att analysera ett underlag kan våra klienter många gånger undvika att hamna i en tvist. Om saken ändå leder till en tvist har vi möjlighet att företräda företag i såväl allmän domstol, förvaltningsdomstol samt vid ett skiljeförfarande. 

WETTERBERG anlitas även vid immaterialrättsliga och marknadsrättsliga tvister i Patent-och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen.