MEDIERÄTT. Kurs med Dag Wetterberg & Mårten Schultz

11 oktober 2017

Välkommen till en dag helt tillägnad medierätten där du uppdateras på det senaste inom detta spännande och ständigt aktuella ämne.          

Du guidas under dagen av advokat Dag Wetterberg och professor Mårten Schultz genom fem block som består av yttrandefrihet, personlig integritet, det straff- och skadeståndsrättsliga skyddet mot integritetskränkningar, särskilt på Internet och upphovsrätt. Slutligen håller vi ett seminarium där dagens frågor samlas upp och diskuteras.

Tanken är att det skall finnas utrymme för frågor och reflektion varför du kan ta med dig just dina specifika frågor och funderingar vilka behandlas i ett seminariepass under kursens slut.