Dag Wetterberg undervisar på IT-rättskursen på Stockholms Universitet

Inför en fullsatt föreläsningssal (30 studenter som går specialkursen i IT- rätt) undervisade Dag Wetterberg i "Yttrandefriheten och dess utmaningar i den digitala miljön". Undervisningen gjordes i seminarieform och en hel del intressanta diskussioner fördes. Det är uppenbart att dagens studenter tycker att det är märkligt med två yttrandefrihetsgrundlagar  (TF & YGL) som är teknikberoende.  

För den som vill ha bilderna från föreläsningen är det bara att höra av sig.