Certifierad ledamot

Idag blev jag certifierad ledamot efter att ha genomgått kursen Rätt fokus i styrelsearbetet vilket har givit mig en möjlighet att bli en bättre styrelseledamot. Efter kursen görs ett prov som tar tre (3) timmar att utföra. Otroligt kul och spännande och många gånger svårare än jag trodde.

Rätt fokus i styrelsearbetet genomförs av StyrelseAkade­miens ackrediterade lärare, som alla har erkänt goda kun­skaper inom svensk bolagsstyrning samt egna erfarenheter av styrelsearbete. Varje år väljer därför mer än 1 000 styrelseledamöter i svenska bolag att gå denna branschledande utbildning som genomförs på ett 20-tal orter i hela landet.

StyrelseAkademien är den normgivande organisationen för professionellt styrelsearbete i Sverige varför jag är extra stolt idag!

___

Today, I passed the test - Focus on Board work - which has given me the opportunity to become a more professional board member.

Styrelseakademin is the most prestigious organization for learning professional board work in Sweden, why I am extra proud today!

181001 Certifikat Foto.jpg