NY UPPLAGA av succéboken om GDPR

Den 25 januari 2019 kommer den andra upplagan av Dataskyddsförordningen GDPR Förstå och tillämpa i praktiken ut i bokhandeln.

I boken finns en hel del nyskrivna partier samt genomgång av aktuell praxis.

Boken är tänkt att vara en hjälp för de som vill sätta sig in i hur Dataskyddsförordningen kan tillämpas. Det kan vara en skola, en myndighet en privatperson eller ett företag. Alla har frågor om denna många gånger komplicerade lagstiftningen och förhoppningsvis får läsaren svar på sina frågor i denna bok.