VAD VI GÖR: GDPR

 Photo by  Markus Spiske  on  Unsplash

Photo by Markus Spiske on Unsplash

 
 

Att påbörja ett projekt för Dataskyddsförordningen – GDPR

Dataskyddsförordningen (”GDPR”) är svåröverskådlig. För den organisation som inleder ett projekt för att säkra sin efterlevnad kan det vara utmanande att veta i vilken ände man bäst ska börja i.

WETTERBERG Advokatbyrå arbetar långsiktigt och med ett helhetsperspektiv. Vi ser att efterlevnad av GDPR, mer än bara en utmaning, kan bli en kommersiell fördel för den som går rätt tillväga.

För att bistå en klient i att sjösätta ett GDPR-projekt har vi utvecklat följande arbetssätt:

  •  WETTERBERG och klienten träffas under ett första möte för att kartlägga klientens personuppgiftsbehandling. Under mötet samlar vi information om klientens verksamhet för att kunna tydliggöra dennes utmaningar och förutsättningar.
  • Förordningen betyder olika saker för olika organisationer. Vi arbetar därför konstruktivt och med ett helhetsperspektiv, utifrån en målsättning av riskminimering. Avgörande är att tidigt hitta de viktigaste utmaningarna för verksamheten, vad gäller efterlevnad av GDPR.
  • Mötet och kartläggningen ligger till grund för WETTERBERG i att upprätta en s.k. GAP-analys. Denna redogör på ett konkret och tydligt sätt för vad som krävs för att göra klientens verksamhet förenlig med GDPR.
  • GAP-analysen föredras för klientens ledning eller projektansvarige. Samtidigt får klienten råd om hur GDPR-projektet kan fortsätta.