British Airways riskerar miljardböter efter IT-läcka

INTERVJU I DAGENS JURIDIK:

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/british-airways-riskerar-miljardboter-efter-it-lacka/

__

Den brittiska dataskyddsmyndigheten meddelade igår att man påfört British Airways en sanktionsavgift på drygt två miljarder kronor efter en personuppgiftsläcka som drabbade nära en halv miljon passagerare. Sanktionsavgiften är den största som delats ut sedan GDPR trädde i kraft förra året.

Dag Wetterberg, advokat och expert på GDPR-frågor, tror att detta kan få fler stora företag att få upp ögonen för vikten av informationssäkerhetsarbete.

– Även om GDPR uppmärksammats redan tidigare och näringslivet i stort investerat stora resurser i att uppnå efterlevnad är det sannolikt att rubriker som denna kommer att leda till att än fler organisationer får upp ögonen för vikten av seriöst arbete med informationssäkerhet. Sanktionsavgiften avser just bristande säkerhetslösningar för att skydda personuppgifter, säger han till Dagens Juridik.

Nära halv miljon personuppgifter läckte

Det var under förra året som ett antal hackare lyckades komma över nära en halv miljon passagerares personuppgifter från flygbolagets ägare IAG. Summan på 183 miljoner pund, motsvarande cirka 2,2 miljarder kronor, är den överlägset största sanktionsavgiften som delats ut sedan GDPR trädde i kraft.

Enligt Dag Wetterberg är den höga sanktionsavgiften en följd av systematiska brister hos flygbolaget och han tror därför inte att summor som dessa kommer att höra till vardagen i framtiden.

– Vi bör nog inte vänta oss att det blir vanligt att sanktionsavgifter av den här magnituden döms ut. Vi måste komma ihåg att det som straffas är systematiskt bristande arbete med informationssäkerhet som ledde till att en halv miljon människors personuppgifter läckte ut i en personuppgiftsincident, säger han till Dagens Juridik.

– Uppgifterna var dessutom av sådan art att de kan användas för ekonomisk brottslighet – kreditkortsuppgifter, namn och adress gemensamt. Sådana incidenter hör inte till vardagen.

”Goda argument för att sanktionsavgiften är proportionerlig”

Sedan nyheten om sanktionsavgiften nådde media har mycket uppmärksamhet ägnats just åt den höga sanktionsavgiften. Dag Wetterberg anser dock att det finns goda argument för sådana i ett ärende likt detta.

– Sett till den oberäkneliga skada som kan drabba en halv miljon privatpersoner som en följd av företagets bristande arbete med att skydda deras personliga integritet finns det goda argument för att en hög sanktionsavgift är proportionerlig. Siffran en och en halv procent uppges vara nedsatt just för att företaget samarbetat med utredningen och i övrigt ansträngt sig för att komma tillrätta med problemen i efterhand.

– Vi får komma ihåg att en och en halv procent ändå är en bit mindre än det möjliga maxbeloppet två procent för denna typ av brist, nämligen bristen i säkerhet.

Han tror att en möjlig förklaring till den höga sanktionsavgiften kan vara att British Airways tvekat eller avstått från nödvändiga investeringar i sitt säkerhetsarbete.

– En aspekt som tillsynsmyndigheter ska beakta vid sättande av sanktionsavgifter är om felande företag gjort besparingar genom att inte följa regelverket – det är alltså möjligt att det höga beloppet blev just så högt för att man kunnat se att företaget tvekat eller avstått från att göra nödvändiga investeringar i informationssäkerhet, säger Dag Wetterberg till Dagens Juridik.

28 dagar på sig att överklaga beslutet

Brittish Airways har nu 28 dagar på sig att överklaga beslutet och den brittiska dataskyddsmyndigheten har meddelat att man noga kommer att överväga såväl bolagets som de andra berörda dataskyddsmyndigheternas yttranden innan man kommer med sitt slutgiltiga beslut.