VAD VI GÖR: IT-rätt

 
 

IT-rätt

 

WETTERBERG arbetar löpande i olika  i IT-relaterade projekt och har utarbetat en egen metod som visat sig framgångsrik för att parterna ska komma överens vid licensiering av programvara. Tonvikten i projektet läggs i den initiala fasen så att samtliga parter är helt ense om specifikationens innebörd och utformning innan projektet tar vid.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

- Licensiering av programvara;

- Agila Projekt;

- IT-Tjänster;

- IT-Underhåll;

- Molntjänster;

- Sekretessavtal;

- SLA;

- Avtal som rör IT och GDPR;

- Samt tvister rörande IT-avtal (se Kommersiella tvister).